• روگین اولین درمان موضعی مورد تایید اداره دارو و غذای امریكا(FDA) برای رویش مو
  • رویش مجدد مو در مردان با كف موضعی 5% روگین بعد از 4 ماه استفاده
  • رویش مجدد مو در زنان با محلول موضعی 2% روگین بعد از 4 ماه استفاده
  • رویش مو در بیش از 80% از كسانی كه روگین را استفاده كرده اند، به اثبات رسیده است.
  • با قرار دادن روگین در برنامه روزانه تان، شما هم به خانواده بزرگ روگین بپیوندید.